Wednesday, June 26, 2013

Ấn Độ

Tôi đã ở Mumbai từ cuối tuần trước. Sang đến Ấn Độ, cảm giác lớn nhất vào những ngày này là sự bất lực. Bất lực khi thấy những cái đẹp phí phạm trong cùng khổ. Bất lực thấy cái cùng khổ đưa đến những phí phạm cơ hội thoát khổ bằng cách cố gắng nhìn lên cao, nhìn vượt lên khỏi cơm áo trước mặt. Nhưng vừa cảm thấy bất lực, lại vừa thấy hy vọng.

Kiến ngộ khác chứng ngộ.

Duyên với nghiệp là một.

Phật với chúng ta vừa gần vừa xa.

Với căn cơ đa số chúng ta, muốn có trí tuệ trước hết phải tuân thủ giới luật; nhờ tuân thủ giới luật thì mới có định; có định thì trí tuệ phát sinh. Một người cũng thế, một nước cũng thế thôi.
Mấy bức ảnh chụp vội bằng điện thoại.

Tuesday, June 18, 2013

Tứ đại mỹ nhân


Ảnh chụp hôm qua. Mấy anh chị em đi ăn trưa với nhau (ăn chay). Từ trái qua phải:
1. Chị Phan Thị Hà Dương.
2. Anh Vũ Hà Văn
3. Tôi: vừa làm việc ở bệnh viện về nên vẫn còn mặc cái áo trắng họ phát.
4. Người mà ai cũng biết là ai đấy :)