Tuesday, June 18, 2013

Tứ đại mỹ nhân


Ảnh chụp hôm qua. Mấy anh chị em đi ăn trưa với nhau (ăn chay). Từ trái qua phải:
1. Chị Phan Thị Hà Dương.
2. Anh Vũ Hà Văn
3. Tôi: vừa làm việc ở bệnh viện về nên vẫn còn mặc cái áo trắng họ phát.
4. Người mà ai cũng biết là ai đấy :)


No comments: