Monday, January 07, 2013

Sách cũ và sách mới của tôi

Đợt này cả ba cuốn sách cũ của tôi đều tái bản với bìa mới.

Đây là bìa cuốn Phù Phiếm Truyện (hoạ sỹ là Đỗ Hữu Chí; biên tập là anh Nguyễn Trương Quý)

Đây là bìa cuốn Tiếng Người (bìa cũng của Đỗ Hữu Chí vẽ, biên tập Nguyễn Trương Quý)

Đây là bìa cuốn Nước Mỹ, nước Mỹ (chỉ đổi một chút xíu):

Sách mới thì để mấy hôm nữa tôi sẽ post. Sách đều sẽ ra trước Tết.

No comments: