Wednesday, January 16, 2013

Sách mới của tôi


Goldmund viết một bài rất tình cảm giới thiệu cuốn sách mới của tôi. You’re a damn good man, hiền huynh.

“Một mình ở châu Âu” là cuốn đầu tiên trong một bộ sách gồm 3 cuốn với tên chung “Bất hạnh là một tài sản”. Sách do Nhã Nam và NXB Trẻ hợp tác xuất bản; sẽ ra mắt vào ngày 21-1.

Khác với các cuốn sách trước của tôi, cuốn này là một cuốn nonfiction, tức là toàn chuyện thật về những ngày tôi đi châu Âu một mình và những thứ quanh nó. Cuốn sách này gọi chúng ra bằng một từ hơi lớn và có thể hơi đáng sợ là “bất hạnh”. Lần này tôi kể chúng bởi vì tôi thấy nỗi sợ bất hạnh là một trong những nỗi sợ hãi phí phạm nhất đời người; thực sự mà nói, bất hạnh không dễ chịu, nhất là lúc ta đang đi qua nó, nhưng nó không đáng sợ đến thế và nó rút cục có thể trở thành tài sản.


No comments: