Tuesday, August 13, 2013

Những ngày an lạc - 1

Hơn hai tháng nay, vì một dự án nghiên cứu bên Mỹ, tôi sống trong một ngôi chùa ở ngoại thành Hà Nội.

4h sáng hàng ngày, chư tăng lên Tam bảo để hành trì công phu khuya. Hầu như ngày nào sư chú cũng là người lên đầu tiên và tôi theo sau để mở những cánh cửa gỗ của Tam bảo cho ánh sáng hắt ra sân chùa còn rất tối.


Tụng Lăng Nghiêm xong là ngoài 5 giờ, trời bắt đầu tang tảng sáng. Lúc đó lại xuống nhà trai niệm Phật khoá sáng. Vừa niệm vừa nhìn ra cửa sổ để thấy bầu trời sáng dần lên, mây tản ra. Niệm xong là trời bắt đầu sáng. Nắng sớm chiếu chênh chếch lên những bàn ghế và tách chén còn im lìm.

Ăn sáng lúc 6 giờ. Sau đó, từ 7 rưỡi đến tận khoá lễ chiều lúc ngoài 4h là liên tục các công việc hành trì của chư tăng trong mùa an cư.

Khoá lễ chiều xong, hoàng hôn bắt đầu xuống.

Trẻ con trong chùa thì nhảy xuống hồ bơi

Tôi thì hôm nào có thời gian là đi ra cánh đồng sau chùa.

Trong suốt 13 năm qua, đây là mùa hè tôi ở Việt Nam lâu nhất. Thật là một mùa hè an lạc.

No comments: