Sunday, March 23, 2014

Tủ sách Cánh Cửa Mở Rộng - đợt sách tháng 3-2014

Trân trọng giới thiệu 3 cuốn sách mới của tủ sách Cánh Cửa Mở Rộng.

1. Thần thoại Sisyphus của nhà văn, nhà triết học Albert Camus (tác giả các tiểu thuyết Người lạ, Dịch hạch, Nobel văn học 1957). Bản dịch chung của dịch giả Trương Thị Hoàng Yến và Phong Sa.

2. Tiền không mua được gì của giáo sư Miacheal Sandel, Đh Harvard (Tác giả cuốn Phải trái đúng sai). Dịch giả: Diệu Hằng

3. Chín Mươi Ba, tiểu thuyết của Victor Hugo. Đây là cuốn in lại để giới thiệu Victor Hugo với một thế hệ độc giả trẻ mới của VN. Tủ sách sử dụng bản dịch cũ.

No comments: