Tuesday, August 16, 2011

Một thế giới hậu-ý-tưởng?


Trong bài báo này trên tờ New York Times, Neal Gabler gợi ý rằng chúng ta đang sống trong một thế giới hậu-ý-tưởng (an increasingly post-idea world) - ở đó, những ý tưởng lớn, độc đáo mà không lập tực sinh lời sẽ có ít giá trị đến nỗi không mấy người buồn theo đuổi chúng và cũng có ít các nguồn phát tán các ý tưởng này.

Neal cho rằng các tiến bộ công nghệ (nhất là Internet) đang làm chúng ta coi trọng việc biết (knowing) hơn là việc nghĩ (thinking). Và do đó mà xã hội loài người đang đi ngược dòng trong quá trình phát triển: tức là chúng ta ít tư duy hơn mà có xu hướng quay đầu tin nhiều hơn - giống như thời trung cổ. Neal gọi con người ngày nay là những kẻ ái-thông-tin (information narcissists). Thế giới này rồi sẽ có hàng núi thông tin, không có gì là chúng ta không biết, nhưng mà sẽ chẳng có mấy ai nghĩ về những gì chúng ta biết.

what do you think?

No comments: