Wednesday, November 09, 2011

11-11-2011: CCMR


Ngày mai, 11-11-2011, 5 cuốn sách đầu tiên của tủ sách Cánh cửa mở rộng sẽ được phát hành trên toàn quốc:


NXB Trẻ cũng sẽ tổ chức Hội sách CCMR từ 17 đến 21-11.

Ngày mai cũng là Ngày Công Tác Xã Hội ở Việt Nam. Năm nay đơn vị đăng cai lễ kỷ niệm là ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM. Các bạn có quan tâm tới ngành này có thể tới trường ĐHKHXHNV tham dự các chương trình từ 8h sáng đến 6h tối.

No comments: