Wednesday, October 26, 2011

Phải, trái, đúng, sai

Sách của giáo sư Micheal Sandel (ĐH Harvard), nhóm của anh Hồ Đắc Phương giới thiệu, sẽ ra vào ngày 11-11 trong loạt sách đầu tiên của tủ sách Cánh cửa mở rộng.

“Sandel giải thích các lý thuyết về phải, trái, đúng, sai với sự rõ ràng và gần gũi: những tư tưởng của Aristotle, Jeremy Bentham, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Robert Nozick, và John Rawl hiếm khi được giải thích dễ hiểu đến như vậy.” (Báo New York Times)


“Michael Sandel – có lẽ là giáo sư đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ - đã mang lại “sự minh bạch về đạo đức cho những lựa chọn mà chúng ta đối mặt với tư cách là những công dân trong xã hội dân chủ”. Ông đã chỉ ra sự chia rẽ chính trị - không phải giữa cánh tả và cánh hữu mà giữa những người nhận ra rằng không có gì quý hơn quyền và lựa chọn cá nhân với những người tin vào một nền chính trị phục vụ lợi ích của số đông” (Bưu điện Washington)

" Quyết liệt, dễ hiểu, và đầy tính nhân văn, cuốn sách này thực sự là một cuốn sách làm thay đổi người đọc” (Publisher Weekly)

“Cứ lâu lâu làng xuất bản lại có một cuốn sách được viết một cách duyên dáng, mạnh mẽ, và hài hước đến nỗi nó khiến chúng ta khao khát muốn tìm thế nào là phải, trái, đúng, sai. Cuốn sách này là cuốn sách như vậy” (Texas Law Review)


No comments: