Friday, June 08, 2012

Hội thảo quốc tế về CTXH - ngày 11 và 12 tháng 6Ngày 11 và 12 tháng 6, hội thảo quốc tế về công tác xã hội và chính sách xã hội do Đại học KHXHNV thuộc Đại học quốc gia, Hiệp hội giáo dục CTXH châu Á - TBD thuộc Hội đồng GDCTXH Hoa Kỳ, và Đại học San Jose State đồng tổ chức sẽ diễn ra tại ĐHKHXHNV, 336 Nguyễn Trãi, HN.

Hội thảo sẽ có sự tham gia của nhiều các lãnh đạo chính phủ, các nhà khoa học và người thực hành CTXH hoặc các ngành liên quan từ nhiều quốc gia và Việt Nam. Khách mời danh dự là GS.TS. Angie Yuen, Chủ tịch Hiệp hội các trường CTXH quốc tế.

Ngoài 2 phiên toàn thể, sẽ có 7 phiên song song và 3 phiên tập huấn chuyên đề. Các phiên song song gồm:
- Phiên 1: CTXH với trẻ em và gia đình - Phần 1
- Phiên 2: CTXH với người khuyết tật và các nhóm dễ tổn thương
- Phiên 3: CTXH với trẻ em và gia đình - Phần 2
- Phiên 4: CTXH với cộng đồng
- Phiên 5: Hệ thống dịch vụ xã hội và chính sách XH
- Phiên 6: Đào tạo và nghiên cứu CTXH
- Phiên 7: Đào tạo và thực hành CTXH

Các phiên tập huấn chuyên đề gồm:
- Phiên 1: Hệ thống phúc lợi trẻ em
- Phiên 2: Thực hành CTXH trong cộng đồng
- Phiên 3: Hệ thống dịch vụ xã hội và nhân viên CTXH

Rất tiếc là tôi không upload được giấy mời và chương trình chi tiết của từng phiên lên, nên tạm để như vậy. Mời các bạn có quan tâm tới dự. Đăng ký đại biểu bắt đầu lúc 8 giờ sáng; khai mạc lúc 8h30 tại tầng 8 nhà E.

No comments: