Sunday, March 17, 2013

Học như thế nào và đọc gì?

1. Tôi viết entry này để đánh dấu là tôi sẽ viết một vài ý nghĩ nhân đọc bài "Học như thế nào?" của anh Châu. Tuần này bận quá nên chưa viết được nhưng cứ đánh dấu ở đây để mình phải viết.

2. Comment bên Gỗ Mun không được nên tôi chúc mừng Mun có sách mới ở đây. 

3. Sách tháng Ba: Đợt này tủ sách Cánh cửa mở rộng cho ra ba cuốn sách - Alain nói về hạnh phúc của Emile Chartier (dịch giả: Hồ Thanh Vân - Cao Việt Dũng - Nguyễn Ỉ Long); Xác thịt về đâu của Samuel Butler (dịch giả: Thái Hòa), và Báo ứng của Philip Roth (dịch giả: Hà Nguyễn, Sao Mai). Sách sẽ có mặt ở Hội sách của NXB Trẻ 23/3.


Alain nói về hạnh phúcBáo ứng


Xác thịt về đâu

No comments: