Wednesday, March 06, 2013

Tin sách


1. Trả lời câu hỏi một số bạn gửi thư cho tôi về cuốn Một mình ở châu Âu:

- Một mình ở châu Âu đang tái bản. Cảm ơn các bạn đã gửi thư cho tôi về các lỗi chính tả trong bản trước. Tôi cảm ơn rất nhiều bạn bè đã giúp đỡ tôi trong việc ra cuốn sách này.

- Ngoài các hiệu sách, bạn có thể mua sách ở các trang web như Tiki.vn.

- Nếu không có gì thay đổi, cuốn thứ 2 của bộ sách này sẽ ra vào mùa hè.

- Ngày 9-7, Nhã Nam sẽ tổ chức một buổi giao lưu về cuốn sách tại trung tâm văn hóa Pháp L'Espace. Tôi và một số khách mời sẽ nói chuyện về cuốn sách và các vấn đề liên quan.

2. Tủ sách Cánh cửa mở rộng chuẩn bị ra đợt sách tháng 3 và sẽ có một số hoạt động giao lưu với nhóm làm sách.


No comments: