Tuesday, July 02, 2013

Nói chuyện về cuốn "Một mình ở châu Âu"


Ngày 9-7 tới tại Hà Nội, Nhã Nam tổ chức một buổi nói chuyện về cuốn "Một mình ở châu Âu" của tôi. Khách mời của tôi tại buổi nói chuyện này là hai người bạn - nhà toán học Ngô Bảo Châu và luật sư kiêm nhà thơ Lâm Vũ Thao (tức blogger Goldmund). 

Thời gian: 6h tối ngày 9-7.
Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Thông tin thêm về buổi nói chuyện ở đây:

Ở link trên gọi là "toạ đàm" nhưng tôi thì hình dung chỉ là một cuộc nói chuyện thoải mái. 

Thân mời các bạn tới dự. Vào cửa tự do. 

No comments: