Wednesday, July 10, 2013

Thank you all and much love

Hôm qua, hội trường này chật kín chỗ, cả lối đi và hành lang. Hy vọng các bạn có một buổi tối ấm cúng. Thank you all and much much love.


Hôm qua anh Châu và anh Thao rất ga lăng xả thân cứu tác giả những đoạn ấp úngNo comments: