Saturday, May 21, 2011

Monterey


Chỗ này gọi là Cannery Row, thuộc thị trấn ven biển Monterey, cách San Jose chừng hơn một tiếng lái xe, rất gần với Salinas, quê hương của John Steinbeck. Steinbeck viết nhiều về Monterey và có một cuốn novella lấy tên Cannery Row. Ngày xưa, Cannery Row là khu phố có rất nhiều các xưởng đóng hộp các loại hải sản, nhất là cá sardine, với rất nhiều dân gốc Mexico và người châu Á (nhất là Trung Quốc). Ngày nay, tất cả các xưởng này đã biến mất, chỗ này chỉ còn là khu du lịch.

No comments: