Monday, October 31, 2011

5pmNhìn thấy cái đẹp là một chuyện mà ghi lại được cái đẹp là một chuyện khác.

Như tôi thấy việc các chú tiểu trong chùa dạy nhau thỉnh chuông lúc 5h chiều hàng ngày là một việc rất đẹp; nhưng tôi không sao ghi lại được cái đẹp ấy.

No comments: