Friday, May 18, 2012

Hội thảo quốc tế về CTXH

Từ ngày 11 đến 13 tháng 6, tại trường ĐH Quốc Gia Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo quốc tế về công tác xã hội (social work) do ĐHQGHN, ĐH San Jose, và Hội giáo dục CTXH châu Á - TBD thuộc Hội đồng giáo dục CTXH Hoa Kỳ đồng tổ chức. Phần dưới này trích từ trong lời mời viết bài cho hội thảo.


"Hội thảo này nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi sôi nổi và thực tế về các lý thuyết, kiến thức, kỹ năng hiện đại trong CTXH thế giới và việc ứng dụng chúng ở Việt Nam. Hội thảo cũng là nơi cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu, giáo dục, và thực hành CTXH trao đổi về các vấn đề nổi cộm và cụ thể trong xây dựng CTXH ở Việt Nam. Nội dung của các tham luận có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực sau:

·         Phúc lợi trẻ em và gia đình
·         Sức khỏe tâm thần
·         CTXH ở đô thị (HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, di cư, vv…)
·         CTXH tại nông thôn
·         Mạng lưới dịch vụ CTXH và mạng lưới nhân viên CTXH.
·         Phát triển cộng đồng
·         CTXH trong trường học và y tế
·         CTXH với các nhóm đặc biệt (khuyết tật, cựu chiến binh, người già, vv…)
·         Đào tạo CTXH (xây dựng chương trình, đào tạo sau ĐH, thực tập, giấy phép, vv…)
·         Nghiên cứu CTXH (phương pháp nghiên cứu, đề tài, vấn đề văn hóa, vv…)
·         An sinh xã hội và chính sách xã hội

Các bạn có quan tâm tới hội thảo này có thể xem thêm thông tin tại đây:
No comments: