Sunday, January 30, 2011

Ghi vội ở Sài Gòn (2)

Buổi trưa hôm sau, tôi ngồi trong một quán cà phê với mấy người bạn, có người là nhạc sỹ/ca sỹ, có người là họa sỹ. Trong cuộc nói chuyện rất vui đó, một người kể câu chuyện đại khái như sau:
"Có một người đàn ông đến gặp Phật để xin đi theo Phật. Nhưng Phật không có nhà; chỉ có Anan tiếp ông ta. Anan nhìn xuyên 100 kiếp của người này, thấy ông ta tuyệt nhiên không làm một việc tốt nào. Anan nói "Ông chưa có duyên với Phật, chưa thể theo được." Nhưng người đàn ông này không chịu, vẫn tiếp tục ngồi chờ. Phật đi về, thấy ông ta ngồi ở cổng mới hỏi chuyện. Ông này kể lại. Phật nhìn vào 100 kiếp của ông này rồi nhận ông ta làm Phật tử vì Phật nói trong 100 kiếp, có một kiếp ông ta là con ruồi, đã bay quanh lư hương thờ Phật. Vậy là có duyên."
"Duyên" là một chữ kì diệu.
======
Hà Nội đang rạo rực đón Tết.
Dưới đây là bài hát đầu tiên trong đĩa nhạc đầu tiên của nhạc sỹ/ca sỹ tôi nói trên. CD này do bạn họa sỹ vẽ bìa :)


No comments: