Monday, April 04, 2011

Gặp người nổi tiếng
Thấy chỗ này và nhiều chỗ khác khoe gặp người nổi tiếng, tôi cũng khoe gặp người nổi tiếng.

Trong hình này là bố tôi mặc thử lễ phục tốt nghiệp của tôi ở Chicago hồi mùa hè trước. Ảnh này chụp ở thềm nhà của người nổi tiếng nói trên. Chắc chả mấy người khoe được câu này :)

No comments: