Wednesday, April 06, 2011

Tủ sách "Cánh cửa mở rộng"

Sau lần "quảng cáo" tìm người dịch sách lần trước, tôi có nhận được thư từ nhiều bạn hỏi về công việc này. Nay tôi xin được nói rõ thêm và cũng là thông báo luôn.

Thực ra tôi chỉ đăng quảng cáo tìm người dịch hộ NXB Trẻ trong chương trình tủ sách "Cánh cửa mở rộng" do anh Ngô Bảo Châu và tôi cùng khởi động. NXB Trẻ đã có thông cáo báo chí về tủ sách này ở đây.

Như các bạn cũng thấy, ít nhất là trong thời gian đầu thì tủ sách này là tủ sách dịch; với trọng điểm là
3 mảng: văn học, khoa học xã hội - kinh tế, và khoa học tự nhiên; trong đó 80% các sách có khả năng tiếp cận đông đảo người đọc và 20% cho các sách chuyên sâu. Cũng trong thời gian đầu, trên tinh thần thử nghiệm, anh Châu và tôi chịu trách nhiệm giới thiệu sách; nhưng về lâu về dài thì tủ sách này sẽ mở rộng nhóm giới thiệu, với hy vọng sử dụng trí tuệ tập thể. Tỷ lệ 80-20 cũng sẽ được điều chỉnh dần dần sau khi tủ sách đi vào hoạt động. Hiện nay chúng tôi đang triển khai loạt sách đầu tiên.

Các bạn có nhu cầu dịch sách xin liên hệ thẳng với người phụ trách tủ sách này tại NXB Trẻ theo email tre.canhcuamorong@gmail.com. Khi liên hệ, xin các bạn nói rõ một số thông tin như tên, nơi công tác/học tập (nếu được), trình độ và kinh nghiệm dịch thuật đã có, ngôn ngữ có thể dịch, loại sách mong muốn tham gia dịch, và thời gian có thể đầu tư cho việc dịch này. Những bạn đã liên hệ với tôi thì tôi đều đã forward email lại cho bên NXB Trẻ để họ liên lạc trực tiếp trong công việc cụ thể.

Cảm ơn các bạn.

No comments: