Friday, December 10, 2010

e-this and e-that


Google đã ra eBookstore. Hình như nếu bạn có account Google thì bạn cũng nghiễm nhiên có tài khoản trong Google eBookstore và có thể tha hồ mua sách.

Những người làm xuất bản trong và cạnh academic cũng bắt đầu thử mô hình epublication, tức xuất bản trực tuyến, open-access thay vì mô hình xuất bản truyền thống mà thường khiến cho một bài báo mất từ 6 tháng đến vài năm để lên được mặt tạp chí, chưa kể các loại giới hạn về khuôn khổ trang, nội dung, etc. Sage Publications đã khai trương SageOpen, sẽ bắt đầu nhận bài từ 1-1-2011.

Nhiều khi muốn được emancipated khỏi vô vàn các loại tiện ích của xã hội tiêu dùng mà không làm sao escape được. éo le thay!

No comments: