Tuesday, December 14, 2010

Fragments No. 2


- Read me something - bạn tôi nói.
- Are you in the mood for something in particular?
- No, anything.

Tôi rút đại một cuốn sách trên giá, lật trang.

"I adore flies. I am only happy in the sun, naked and covered with flies.... I hate dirty flies. I only love the very cleanest flies."

Ở một trang khác:
" Each morning, on awakening, I experience a supreme joy which, for the first time today, I discover is the joy of being Salvador Dali, and I wonder, full of amazement, what sort of prodigies this Salvador Dali will produce today. And each day I find it more difficult to understand how other people can live without being Gala or Salvador Dali."

- Weird guy - bạn tôi nói.

Tôi cười. Những trang tôi đã lật là những trang mà tôi đã gấp mép sách lại để đánh dấu. Có thể là tôi đã đánh dấu những trang này từ nhiều năm trước - rất lâu rồi tôi không đọc lại cuốn sách này ("Diary of a genius" - Salvador Dali). Đánh dấu vì lí do gì thì khó nói chính xác vì tôi bây giờ không chính xác là tôi của nhiều năm trước. Tôi chỉ biết tôi vào lúc này nghĩ rằng: bất kể người khác có cho rằng việc Dali thích nằm trần truồng dưới nắng, tưới mật ong lên đầu cho ruồi bay vo ve xung quanh là bất bình thường đến đâu, thì Dali không có con đường nào khác là trung thực với sự say mê ruồi và say mê tất cả những cảm giác duy mỹ của mình khi những con ruồi cánh mỏng, bụng ỏng vàng, với những cái chân lông lá vo ve quanh đám mật rớt xuống từ đỉnh đầu Dali.

Minh họa: Một bức tranh mà Dali vẽ trong những ngày ám ảnh ruồi.

No comments: