Tuesday, March 20, 2012

Gay quá

Chết, lâu nay cạnh tranh với các nhà văn đã mệt rồi, giờ còn phải cạnh tranh với nhà toán học nữa, gay quá.


======
Bổ sung: Phew, may quá, vừa đọc bài này trên tờ New York Times. Theo bài này thì các nhà khoa học thần kinh (neuroscientists) đã chứng minh được rằng đọc tiểu thuyết giúp phát triển trí tuệ vì khi đọc tiểu thuyết, nhất là các đoạn tả cảnh sinh động, thì não người đọc bị kích thích. Nhà toán học thì sức mấy mà viết văn tả cảnh hay được, chắc tả được 1 dòng là quay sang số :)

No comments: