Friday, March 02, 2012

Cánh cửa mở rộng - sách mới

Trong vài ngày nữa, tủ sách Cánh cửa mở rộng sẽ ra tiếp một đợt sách. Lần này chỉ có 3 cuốn và đều là sách văn chương: Chết ở Venice của Thomas Mann; Tôi, Charley, và hành trình nước Mỹ của John Steinbeck; và Nơi dòng sông chảy qua của Norman Maclean.

Tôi không biết là năm ngoái, trong không khí hân hoan với những thành công của anh Ngô Bảo Châu khi đạt giải Fields, thì bạn đọc có kỳ vọng rằng sách trong một tủ sách có sự hợp tác của anh Châu phải là những tác phẩm kinh thiên động địa như Bổ đề cơ bản hay không. Tôi hy vọng là không, vì sách như thế ở trên đời ít lắm và cũng cần được cảnh giác cao độ. Ít nhất là trong cách tiếp cận và ở bề ngoài thì rất nhiều những thay đổi và giá trị mà chúng tôi muốn mang đến qua các cuốn sách trong tủ sách này đều có cái vỏ "hiền lành".

Tôi không dám nói thay anh Châu, nhưng cá nhân tôi hy vọng rằng ba cuốn sách lần này mang lại cho các bạn, trên cả kiến thức về các cuộc đời và các miền đất khác, là lòng tin vào sự cần thiết cả về lý thuyết và trong thực hành của tính lương thiện. Và một điều nữa: sự trung thực với các cảm giác và kinh nghiệm trong cuộc sống của mình, cho dù điều đó không chỉ khó mà còn có khả năng hủy diệt bản thân bạn. Ít nhất thì đây là một trong những tiêu chí mà tôi đã dùng để chọn sách cho tủ sách này và cho sách mình đọc.

No comments: